Punktlighet

När varje resa räknasMåste varenda sekund spela roll

Att tågen går i tid, så att alla resenärer också kommer fram i tid är viktigt för hela Stockholm. Förutom att tidtabeller hålls så att färre tar bilen, ger punktlighet ett smidigare flöde med positiva effekter på både miljö och ekonomi genom minskad energiförbrukning.  Så för MTR är tidtabellen mycket mer än tider att passa, det är ett centralt styrverktyg även i hållbarhetsarbetet.

Arbetet för ökad punktlighet pågår ständigt. Vår avancerade trafikanalys, vårt egenutvecklade digitala förarstöd och en mycket hög kvalitet i vårt arbete med service och underhåll av tågen är exempel på insatser som hjälpt oss att nå punktlighet på en hög internationell nivå. 

Dagens punktlighet ligger på 98,4 procent, en enorm skillnad mot när MTR tog över driften av tunnelbanan 2009. Då var ungefär ett av tjugo tåg försenat. Men varenda sekund spelar roll. Vårt främsta fokus för att komma åt de sista procenten punktlighet ligger på att minimera oförutsedda händelser och hantera det som händer på ett ännu bättre sätt. 

Fokus:
Punktlighet
Intervju med Anna Levin, projektledare verksamhetsutveckling

Intervju med Anna LevinProjektledare verksamhetsutveckling

Vi har pratat med Anna Levin som arbetar med verksamhetsutveckling, ofta med fokus på punktlighet. Anna har tidigare arbetat som tunneltågförare och har full koll på vad punktlighet innebär i verkligheten.

Om vi börjar med det grundläggande. Varför är punktlighet så viktigt? 
Om fler ska välja kollektivtrafiken, som vi vill, så är det i grunden så enkelt att du måste kunna lita på att tågen går när de ska. Annars kommer du inte i tid till jobbet, tandläkaren eller vart du nu är på väg.  

 Har synen på punktlighet förändrats över åren tycker du? 
Jag arbetade redan på tunnelbanan när MTR tog över och märkte stor skillnad i fokus. Säkerheten har alltid varit viktigast men även punktlighet blev centralt på ett helt nytt sätt. Organisationen gick från att reaktivt hantera förseningar till att proaktivt arbeta med att öka punktligheten. Vi nöjde oss inte med att konstatera och informera om förseningar utan började aktivt leta efter sätt att förhindra eller minska dem. Idag är trafikledarna mycket mer uppmärksamma på förseningar och hanterar dem direkt. 

En annan viktig del i arbetet var att vi började planera tidtabellen utifrån verkligheten. Vi tittade på hur lång tid sträckor, vändningar och koppling faktiskt tog och anpassade tidtabellen därefter. Dialogen mellan de som planerar tidtabellen och trafikledning samt förare blev tätare så att de som driver förändringar och förbättringar i tidtabellen faktiskt är de som arbetar närmast den. 

Tekniska innovationer spelar ofta stor roll för effektiviseringar. Hur har MTR använt modern teknologi i sitt arbete? 
Det största praktiska hjälpmedlet i det här arbetet skulle jag säga är MTRs utvecklande av förarstödet, där tågets hålltider visas på mobilen. Det låter kanske simpelt med ännu en app, men i det här fallet har det inneburit att vi gått från att läsa av papperstidtabeller, där bara enstaka stationer finns med, till att ha sekundkontroll på varje del av sträckan. Det är en innovation som tagit tunnelbanan i Stockholm från ok till världsklass vad gäller punktlighet. 

Du har varit med i många delar av organisationen, finns det något annat du vill nämna som du tycker spelat stor roll för en ökad punktlighet? 
Ja, en annan nyckel har varit det nära ledarskapet inom MTR. Vi har jobbat med att sprida kunskap till varje individ, där cheferna coachar. Folk känner sig mer sedda idag tror jag och känner att de bidrar till att tunnelbanan fungerar så bra som den gör idag.  

Om vi blickar framåt, hur kan MTR bli ännu bättre?  
Arbetet framåt handlar om finjusteringar och att minimera effekten av oförutsedda händelser. 

Med de nya vagnarna som börjat gå på Röd linje kommer trafikledningen att kunna stänga av en trasig dörr i tåget eller kalla på ordningsvakter om livevideo inifrån vagnarna visar på oroväckande händelser. På så vis kan vi skapa en än mer pålitlig och säker resa för våra resenärer.

Idag ligger våra punktlighetssiffor högt i en internationell jämförelse. När vi inte är punktliga är det för att något har hänt, till exempel att något hållit upp dörrarna, ett vagnfel, en olycka eller att någon har dragit i en nödbroms. Utan yttre påverkan skulle vi nog i princip nå 100% punktlighet.  

Punktlighet på tunnelbanan